Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ovo upravljanje rizikom projekata - sveobuhvatan i planiran pristup upravljanju rizicima vašeg projekta.

Uspeh vašeg projekta zavisi od detaljnog planiranja koje uključuje nepredviđene troškove budžeta vašeg projekta i raspored. Neočekivana iznenađenja ne smeju da poremete vaš budžet niti da budu prepreka vašim poslovnim inovacijama.

Naš pristup projektu upravljanja rizikom pruža jasan, kvantifikovani prikaz rizika koji su povezani sa izdacima, performansama i rasporedom vašeg projekta. On vam omogućava da radite u efikasnim vremenskim rokovima i sa realističnim budžetima. Kao rezultat toga, vaši poslovni i finansijski partneri će imati više poverenja u vaš upravljački pristup i sposobnost da donosite tačnije projektne odluke.

Koristi SGS-ovog pristupa upravljanja rizikom projekata

Naš centar zadužen za upravljanje rizikom pruža inovativna rešenja, projektovana tako da značajno poboljšaju održivost vašeg profita. Naš pristup pruža efikasno upravljanje rizikom koje vam pomaže da:

  • utvrdite nepredviđene i budžetske zahteve u svakom trenutku;
  • precizno procenite vaše potrebe za podizanjem novca;
  • svedete troškove proizvodnje na najmanju meru;
  • podstaknete smanjene troškove osiguranja.

Vaša globalna mreža za ekspertizu upravljanja rizikom projekta

Kao vodeća svetska kompanija za kontrolu, verifikaciju, testiranje i sertifikaciju, naša globalna mreža akreditovanih timova nudi neprevaziđeno iskustvo u upravljanju rizikom projekata. Naše iskustvo obuhvata 50 godina pružanja sveobuhvatnog testiranja, analiza i procesa upravljanja rizikom, što pruža značajne koristi za direktno poboljšanje profitabilnosti vaše kompanije.

Naš centar nadležan za rizik osigurava da naše usluge budu u skladu sa nivoima usaglašenosti prema sledećim standardima, pa i da ih premašuju:

  • BS 31100
  • ISO 31000
  • ISO 14001
  • AS/NZS 31000
  • Uputstvo za analizu i upravljanje rizikom projekata (RAMP)

Naše usluge upravljanja rizikom projekta pokrivaju sve vaše potrebe, od izrade projekta do njegovog završetka. Možemo vam pomoći da prioritizujete rizike i razvijete planove za upravljanje rizikom tako da vaš tim za upravljanje projektom može da preduzme odgovarajuće mere za upravljanje rizikom koji je sastavni deo vaših projektnih aktivnosti.

Smanjujući nestabilnost projekta možete biti sigurniji da će vaš projekat biti završen na vreme, u okviru budžeta i sa pravim specifikacijama. Da biste saznali više, pozovite još danas naš iskusni tim stručnjaka za upravljanje rizikom projekata.