Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge upravljanja projektnom usaglašenošću sa propisima Rusije koje obavlja kompanija SGS – ostvarite potpunu usaglašenost vašeg investicionog projekta sa propisima, brzo i rentabilno.

Kada se radi o izvođenju investicionog projekta u Rusiji, neophodno je da ostvarite usaglašenost sa složenim spektrom propisa. Kao rezultat te složenosti, ostvarenje usaglašenosti vaše projektne dokumentacije i opreme može da bude dugotrajan i skup proces.

Naše usluge upravljanja projektnom regulatornom usaglašenošću vam pomažu da popunite i predate odgovarajuće regulatorne dokumente kako biste osigurali da vaš projekat dobije potvrdu o kompletnoj regulatornoj usaglašenosti brzo i rentabilno.

Zašto bi trebalo da izaberete usluge upravljanja projektnom regulatornom usaglašenošću koje obavlja kompanija SGS?

Mi vam možemo pomoći da:

 • smanjite nepotrebnu dokumentaciju i troškove razjašnjavanjem minimalnih zakonskih zahteva koji su potrebni za ostvarenje projektne usaglašenosti;
 • pripremite plan izvođenja vašeg projekta, uključujući realne vremenske rokove za dobijanje svih dozvola i sertifikata;
 • smanjite ukupan broj dozvola, sertifikata i drugih odobrenja potrebnih za vaš investicioni projekat;
 • popunite i predate odgovarajuće regulatorne dokumente na vreme;
 • dobijete potrebnu projektnu opremu na vreme i u saglasnosti sa tehničkim specifikacijama.

Resursi, stručnost i iskustvo potrebni za delotvorno upravljanje projektnom regulatornom usaglašenošću u Rusiji

Kao vodeća svetska kompanija za sertifikaciju, pružamo neprevaziđeno iskustvo po pitanju zahteva za regulatornu usaglašenost u Rusiji. Kao sertifikaciono telo akreditovano od strane tela Rosaccreditation (Federalna služba za akreditaciju Ruske Federacije) za verifikaciju usklađenosti proizvoda, u jedinstvenom smo položaju da vam obezbedimo resurse i stručnost kako bismo vam pomogli da dobijete odobrenja koja su vam potrebna za pristup tržištu Rusije.

Nudimo vam:

 • stručnost u oblasti međunarodnih standarda i standarda Rusije – možemo vam pomoći da se brzo i delotvorno prilagodite zahtevima oba sistema;
 • jedinstven globalni domet sa predstavništvima u svim većim zemljama – u mogućnosti smo da upravljamo složenim projektima koji obuhvataju veći broj zainteresovanih strana i država, pružajući vama, vašim klijentima, partnerima i dobavljačima lokalnu uslugu na lokalnom jeziku – širom sveta;
 • stručne savete u vezi sa regulatornom usaglašenošću i upravljanjem projektima – možemo vam pomoći da izbegnete moguća odlaganja, ubrzate proces sertifikacije za tržište Rusije i optimizujete svoje troškove;
 • uvek ažurno poznavanje regulatornih zahteva i procedura Rusije – tako da ostvarite usaglašenost sa najnovijim izmenama;
 • svetsku reputaciju integriteta, transparentnosti i nepristrasnosti –zbog toga smo mi prvi izbor klijenata širom sveta kojima je potrebna pouzdana, akreditovana organizacija za sertifikaciju za ostvarenje regulatorne usaglašenosti i za upravljanje projektima.

Naše usluge upravljanja projektnom regulatornom usaglašenošću obuhvataju:

 • konsultacije i savete;
 • procenu potreba za metrološkom usaglašenošću;
 • revizije, potvrdu projekta, kontrole i ispitivanje proizvoda; 
 • izdavanje sertifikata i pomoć pri dobijanju dozvola.

Kontaktirajte nas još danas kako biste saznali kako naše usluge upravljanja projektnom regulatornom usaglašenošću mogu da vam pomognu da ostvarite potpunu regulatornu usaglašenost vašeg investicionog projekta što je moguće brže i rentabilnije.