Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Konsultantske usluge u vezi sa metrološkom usaglašenošću od strane SGS-a – potvrdite usklađenost vašeg investicionog projekta sa zahtevima metroloških pravnih propisa Rusije na cenovno najisplativiji način.

U Rusiji, vaše industrijsko postrojenje mora da bude u skladu sa zahtevanim metrološkim standardima i pravnim propisima. Naše konsultantske usluge u vezi sa metrološkom usaglašenošću vam mogu pomoći da potvrdite da vaš investicioni projekat zadovoljava zahteve ruskih metroloških pravnih propisa.

Zašto koristiti savete u vezi sa metrološkom usaglašenošću koje pruža kompanija SGS?

Mi vam možemo pomoći da:

  • Identifikujete na koji način možete da ostvarite troškovno prihvatljivu metrološku usaglašenost projekta – uključujući odobrenje šablona, proveru i kalibraciju mernih instrumenata;   
  • Osigurate da precizno ispunjavate referentne uslove i tehničke specifikacije za procesnu opremu i merne instrumente;
  • Izbegnete troškove i odlaganja koji nastaju usled neusaglašenostie sa normativnim zahtevima;
  • Izbegnete prevelike troškove ispitivanja izborom pravih mernih uređaja i metoda.

Pouzdani pružalac konsultantskih usluga u vezi sa metrološkom usaglašenošću

Nudimo vam:

  • stručnost u oblasti međunarodnih standarda i standarda Rusije – možemo vam pomoći da se brzo i delotvorno prilagodite zahtevima oba sistema;
  • jedinstven globalni domet sa predstavništvima u svim većim zemljama – u mogućnosti smo da upravljamo složenim projektima koji obuhvataju veći broj zainteresovanih strana i država, pružajući vama, vašim klijentima, partnerima i dobavljačima lokalnu uslugu na lokalnom jeziku – širom sveta;
  • Stručne savete u vezi sa metrološkom usaglašenošću – u mogućnosti smo da vam pomognemo da izbegnete moguća odlaganja, ubrzate proces ostvarenja metrološke usaglašenosti i optimizujete svoje troškove;
  • Aktuelne informacije o zahtevima i procedurama za metrološku usaglašenost – kako biste osigurali usaglašenost sa najnovijim izmenama
  • Reputaciju integriteta, transparentnosti i nepristrasnosti širom sveta– zbog toga smo mi prvi izbor klijenata širom sveta kojima su potrebni saveti u vezi sa metrološkom usaglašenošću kojima može da se veruje  u Ruskoj Federaciji.

Obratite nam se već danas kako biste saznali na koji način naši saveti u vezi sa metrološkom usaglašenošću mogu da vam pomognu da osigurate da su vaši proizvodi usklađeni sa metrološkim zahtevima ruskog zakonodavstva.