Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova obuka za internog proveravača prema standardu OHSAS 18001 – razvoj veština sprovođenja internih provera.

Ova obuka osmišljena je tako da učesnicima pruži veštine i znanje potrebne za ocenu i izveštavanje o usklađenosti i uspešnoj primeni sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Nakon završetka obuke ćete moći da:

  • opišete odgovornosti internog proveravača i ulogu interne provere u održavanju i poboljšavanju sistema upravljanja u skladu sa standardom OHSAS 18001:2007,
  • objasnite svrhu i strukturu OHSAS 18001:2007,
  • objasnite načela, proces i tehnike korišćene za određivanje i upravljanje aspektima i uticajima zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, uključujući njihov značaj za proveravače OHSAS-a,
  • planirate i pripremate se za internu proveru, prikupljate dokaze opservacijom, intervjuom i uzorkovanjem dokumenata i zapisa,
  • napišete činjenični izveštaj o proveri koji povećava uspešnost sistema upravljanja,
  • predlažete načine za potvrdu uspešnosti korektivnih mera.

Obuka se sastoji od prezentacija, radionica i vežbi igranja uloga.

Učesnici ne moraju da imaju predznanje o proveravanju, sistemima menadžmenta kvalitetom ili o standardu OHSAS 18001:2007 pre pohađanja kursa.

Zašto izabrati SGS-ovu obuku za internog proveravača prema OHSAS 180001?

Naše kurseve drže iskusni predavači koji su stručnjaci za sisteme menadžmenta kvalitetom. Vaše znanje i veštine će se razvijati kroz interaktivan i praktičan pristup učenju.

Kontaktirajte SGS još danas da biste saznali više o SGS-ovoj obuci za internog proveravača prema standardu OHSAS 18001.