Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka je osmišljena tako da vam pomogne da primenjujete postojeće veštine proveravanja drugih sistema upravljanja u proverama sistema upravljanja zdravstvenom zaštitom i bezbednošću na radu.

Ukoliko ste uspešno završili petodnevni kurs za vodećeg proveravača koji je sertifikovao Međunarodni registar sertifikovanih proveravača, možete da pohađate obuku za prekvalifikaciju proveravača za standard OHSAS 18001:2007 kako biste nadogradili svoje veštine i znanja za proveru prema kriterijumima standarda OHSAS. Načela standarda OHSAS 18001 utvrđuju jasan sistem upravljanja i omogućavaju vam da ispitujete i kontrolišete rizike i slabe tačke zdravstvene zaštite i bezbednosti na radu unutar organizacije.

Nakon završetka obuke ćete moći da:

  • primenjujete temeljno znanje o nameni standarda bezbednosti i procesu sertifikacije provere prema standardu OHSAS 18001 i o ulozi proveravača koja se odnosi na taj standard;
  • razumete značaj politike bezbednosti i kako ona treba da bude zasnovana na značajnim rizicima identifikovanim unutar organizacije;
  • steknete veštine i znanja potrebne za sprovođenje provera preko treće strane prema zahtevima standarda OHSAS 18001; 
  • ispunite zahteve obuke da se registrujete kao proveravač sistema upravljanja zdravstvenom zaštitom i bezbednošću na radu ili kao glavni proveravač pri Međunarodnom registru sertifikovanih proveravača.

Ovaj kurs je sertifikovao Međunarodni registar sertifikovanih proveravača (IRCA) (kurs br. A16894).

Kontaktirajte SGS odmah da biste saznali više o SGS-ovoj obuci za prekvalifikaciju internog proveravača za OHSAS 18001.