Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka je deo serije međunarodnih standarda za upravljanje životnom sredinom ISO 14000.

ISO 14064 nudi industriji i vladi set alata za razvoj programa namenjenih smanjenju emisije gasova staklene bašte (GHG). ISO 14064 obuhvata sledeća tri dela: GHG inventari (deo 1), GHG projekti (deo 2) i Uputstvo za validaciju i verifikaciju GHG informacija (deo 3).

Obuka predstavlja uvod za sve koji se bave razvojem i primenom standarda ISO 14064 za GHG, kao i njegovim upravljanjem. Ako planirate da završite druge obuke o GHG-u kao što su obuka o internoj proveri ili obuka za vodećeg proveravača, tokom ove obuke steći ćete znanje o standardu ISO 14064 na osnovu koga ćete razvijati veštine provere.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Odmah se javite SGS-u za više informacija o SGS-ovoj obuci o standardu ISO 14064.