Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

5-S® je prvi korak ka menadžmentu totalnim kvalitetom (TQM).

5-S označava: strukturiranje, sistematizaciju, sanitizaciju, standardizaciju i samodisciplinu. Obuka za glavnog proveravača prema metodologiji 5-S vam pruža relevantne veštine i znanja za obavljanje provera prema načelu 5-S i procenu njegove primene u organizacijama koje grade kulturu stalnog poboljšanja i održavaju menadžment kvalitetom.

Provera prema metodologiji 5-S garantuje da vaša organizacija obezbeđuje sledeće:

  • odlično radno okruženje i superiorni sistem menadžmenta kvalitetom
  • sistematsko upravljanje zaposlenima
  • način razmišljanja usmeren ka stalnom poboljšanju
  • utvrđivanje institucionalne kulture i sistema standardizacije

Nakon završetka obuke ćete moći da:

  • razumete suštinu načela i ciljeva metodologije 5-S
  • sprovodite kritičke analize prema metodologiji 5-S
  • razumete suštinu procesa provere i sertifikacije prema metodologiji 5-S
  • primenjujete metodologiju 5-S unutar organizacije
  • opišete načela, procese i tehnike koji se koriste u okviru metodologije 5-S i njihov značaj u radnom okruženju
  • planirate i sprovodite provere preko treće strane prema zahtevima metodologije 5-S i izveštavate o njima

Javite nam se da biste saznali više o tome kako SGS obuka za glavne proveravače prema metodologiji 5-S može da pomogne vama i vašoj organizaciji.