Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuke za proveravača/vodećeg proveravača za sisteme upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015 od strane SGS-a – razvijte veštine za proveru sistema upravljanja kvalitetom.

Ovaj kurs obezbeđuje učesnicima znanje i veštine za obavljanje provera sistema upravljanja kvalitetom preko prve, druge i treće strane prema standardu ISO 9001 u skladu sa standardima ISO 19011 i ISO/IEC 17021, gde je to primenjivo.

Šta ćete naučiti?

Nakon završetka obuke, razumećete:

  • svrhu i poslovne koristi sistema upravljanja kvalitetom, standarde sistema upravljanja kvalitetom, provere sistema upravljanja i sertifikaciju preko treće strane;
  • ulogu i odgovornosti proveravača u planiranju, sprovođenju, izveštavanju i naknadnom praćenju provere sistema upravljanja kvalitetom da bi se uspostavila usklađenost (ili neukslađenost) sa standardom ISO 9001, a u skladu sa standardima ISO 19011 i ISO/IEC 17021, gde je to primenjivo.

Preduslovi

Osobe koje pohađaju ovaj kurs bi trebalo da poseduju prethodno znanje o sledećem:

  • sistemima upravljanja, uključujući suštinske elemente sistema upravljanja, odgovornosti najvišeg rukovodstva i ciklusa „planiraj, uradi, proveri, deluj”;
  • osnovne koncepte sistema upravljanja kvalitetom i sedam principa upravljanja kvalitetom standarda ISO 9000;
  • zahtevima standarda ISO 9001 i njegovim uobičajeno korišćenim terminima i definicijama o upravljanju kvalitetom.

Akreditacija

Ovaj kurs je sertifikovao Međunarodni registar sertifikovanih proveravača (IRCA A17977).

Pouzdana obuka o ISO 9001:2015 koju pruža vodeća ustanova za držanje obuka

Kao lider u pružanju profesionalnih obuka, oslanjamo se na godine iskustva na globalnom nivou. Naše kurseve drže specijalisti koji će vas podržati na vašem profesionalnom putovanju.

Obratite nam se još danas da biste rezervisali mesto na kursu obuke za proveravača/vodećeg proveravača za sisteme upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015.