Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Tokom faze izgradnje vašeg projekta važno je da održavate strogu kontrolu kvaliteta materijala i usluga koje ste obezbedili. Podjednako je važno da obezbedite da uslovi zaštite životne sredine tokom izgradnje neće predstavljati rizik nakon što započnete radove.

SGS-ovi stručnjaci na polju usluga puštanja u rad i upravljanja mogu vam pomoći da kontrolišete montažu opreme i obezbedite efektivno upravljanje bilo kojim geotehničkim rizicima. Naše analitičke i laboratorijske usluge daju garanciju koja vam je potrebna kako bi se zagađenje zemlje i vode svelo na minimum, dok naše studije kontaminacije zemljišta obezbeđuju da ne rizikujete gradeći na zemljištu nepodesnom za njegovu planiranu upotrebu.

Naša jedinstvena mreža stručnjaka radi kao tim kako bi obezbedila sveobuhvatno rešenje za poteškoće vašeg projekta, tako što gradi značajne veštine kako bi podržali projekat kada započnete radove.

Gde god se vi nalazili u svetu, SGS je vaš izbor partnera na polju upravljanja i kontrole kvaliteta kod razvijanja postrojenja, teških sredstava i infrastrukture. Saznajte kako možemo da vam pomognemo.