Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Procena toksikološkog rizika od strane SGS-a bavi se rizicima koji su povezani sa izglaganjem potencijalno opasnim materijama.

Toksičnost materija koje se koriste u proizvodima je primarna briga za kupce današnjice, koji traže uveravanja da proizvodi neće oštetiti njihovo zdravlje ili dobrobit. Ovo je pitanje koje preduzeća ignorišu po visokoj ceni: pored direktnog uticaja na pojedince, greške štete integritetu brenda i poslovnom položaju na tržištu, a na kraju utiču na profit.

Naše usluge za toksikološke procene rizika ističu eventualne štetne rizike po zdravlje potrošača (npr. iritacija kože/očiju, senzitizacija kože) kroz procenu proizvoda i njegovih sastojaka prema raspoloživim informacijama u in vitro ispitivanju, proučavanju životinja i epidemiološkim podacima. Naš cilj je da smanjimo opasnosti u ranoj fazi i sprečimo buduće opasnosti. Tamo gde za određeni sastojak informacije nisu dostupne , naše laboratorije omogućuju pristup ispitivanju toksičnosti proizvoda da bi se utvrdilo da li sastojak predstavlja ozbiljan rizik.

Konsultanti toksikologije su dostupni da savetuju koje usluge su najpogodnije u skladu sa vašim posebnim zahtevima. Štaviše, sve procene i ispitivanja se sprovode da ispune zahteve zakonskih tela u svetu, tako da možete biti sigurni da vaš proizvod neće dugo stajati kada ga iznesete na nova geografska tržišta.

Izborom najpogodnijih procena i ispitivanja, možemo da vam pomognemo u održavanju integriteta brenda i time osiguramo da vaši proizvodi od plastičnih i sintetičkih vlakana budu bezbedno opremljeni da dostignu svoj najviši domet na tržištu.

Angažujte SGS da sprovede vaše procene toksikološkog rizika. Javite nam se danas.