Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Uvođenje REACH propisa u vaš posao zahteva razumevanje uloga i odgovornosti.

Da bi vam pomogao, SGS je sastavio seriju programa vezanih za poznavanje REACH propisa.

Svi proizvođači, uvoznici, distributeri i dalji korisnici hemikalija treba da budu potpuno svesni uticaja koji REACH ima na njihovo poslovanje i dobavljače. Sa našom stručnošću za REACH i mrežom lokalnih stručnjaka, naša obuka pomaže da razumete zakonski okvir i razvijete strategiju za njegovo usvajanje.

Takođe možemo organizovati u preduzeću kurseve obuke za REACH koji se mogu prilagoditi vašim specifičnim potrebama, od opšteg pregleda do rešavanja ključnih posebnih problema u industriji ili lancu snabdevanja. REACH seminarski programi takođe mogu da se organizuju za mrežu vaših snabdevača.

Rešenja naše obuke pomažu da vaša organizacija prepozna direktne i indirektne zahteve REACH propisa i uspostavi svoje strategije za ispunjavanje svoje zakonske obaveze. Učesnici će takođe naučiti posledice propisa na tehničkom i poslovnom nivou.

Angažujte SGS da vam ponudi obuke za REACH programe i osigurajte da vaš tim razume svoju ulogu i odgovornosti u skladu sa propisima.