Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka usmerena je na proveru farmaceutskih lanaca snabdevanja, od proizvođača sirovina do proizvodnje neupakovanih proizvoda i sledi zahteve uputstva za dobru proizvodnju ICH Q7A, za aktivne farmaceutske sastojke (API).

Propisi za proizvodnju lekova usaglašenih sa GMP u skladu su sa zakonima i direktivama SAD, EU, Kanade i Japana. U sklopu tog uputstva je obavezna obuka svih zaposlenih (uključujući tehničko osoblje, osoblje za održavanje i za čišćenje i sve druge čije aktivnosti mogu da utiču na kvalitet proizvoda), a koji rade u proizvodnim prostorima ili u kontrolnim laboratorijama (na primer proizvodnja, prerada ili skladištenje lekova).

Svim zaposlenima i ugovaračima treba pružiti kontinualnu osnovnu obuku o teoriji i praksi GMP.

Po završetku obuke, moći ćete da:

  • razumete zahteve GMP za aktivnu supstancu farmaceutskih proizvoda,
  • pomognete svakom pojedincu uključenom u GMP da razume svoj doprinos okviru GMP u organizaciji,
  • objasnite kako različita odeljenja funkcionišu zajedno u osmišljavanju kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti farmaceutskih proizvoda na principu ukrštene odgovornosti,
  • razumete razloge za pridržavanje i razvoj pozitivnog odnosa prema pravilima GMP.

Odmah kontaktirajte vašeg SGS stručnjaka, da biste saznali više o obuci za konverziju proveravača za dobre proizvođačke prakse.