Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Naš izbor ekscipijenata i održavanje izuzetno visokih standarda u izvršavanju zadataka apsolutno predstavljaju ključ uspeha najsavremenijih farmaceutskih proizvoda.

U kompaniji SGS imamo mrežu laboratorija koja ispituje karakteristike ekscipijenata, njihovu degradaciju tokom skladištenja u rasutoj količini, degradaciju usled skladištenja u upotrebi, karakteristike pakovanja i tako dalje. Mi pomažemo proizvođačima, kupcima i krajnjim korisnicima u optimizaciji skladišta, roka trajanja na policama i u učinku, a omogućujemo i kontrolu i izveštavanje o usaglašenosti sa propisima.

Ekscipijenti predstavljaju manji trošak i imaju manje aktivnu ulogu u svojoj krajnjoj formulaciji, ali zato igraju ključnu ulogu kada je u pitanju isporuka, skladištenje i kvalitet farmaceutskih proizvoda. Utvrđivanje i optimizacija izbora i upotrebe ekscipijenata prepoznaju se kao ključni faktor u ukupnom učinku. Sa svojim skupom industrijskih specijalista i laboratorijskim kapacitetima najnovije generacije, kompanija SGS priznata je kao vodeća u oblastima testiranja i obrade podataka kada su u pitanju ekscipijenti. Saznajte kako naši stručnjaci mogu da pruže podršku vama i vašim proizvodima.