Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka vas upoznaje sa novim međunarodnim odredbama, inicijativama ili direktivama uvedenim prošle godine u vezi sa lancem snabdevanja u farmaceutskoj industriji.

U okviru obuke vam objašnjavamo kako da dokumentujete i primenjujete nove izmene zakona i stalno poboljšavate svoje sisteme za buduće izmene regulatornog okvira. Razmatraju se poteškoće i uobičajeni problemi farmaceutskih firmi zbog novih pravila kako bi kontrole sistema menadžmenta kvalitetom u okviru kompletnog lanca snabdevanja u farmaceutskoj industriji bile istrajne i odgovarajuće.

Obuka je namenjena pojedincima kao što su stariji direktori iz oblasti obezbeđenja kvaliteta, kontrole kvaliteta, proizvodnje i posebno najvišeg menadžmenta kako bi se najnovije i buduće izmene sprovodile bez poteškoća.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Odmah se javite SGS-u za više informacija o SGS-ovoj obuci za stručnjake za dobru proizvođačku praksu.