Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge upravljanja uzorkom i distribucije iz SGS-a obezbeđuju vašim klijentima istinski globalnu 'sve na jednom mestu' uslugu za rešenja za upravljanje uzorkom.

Sa SGS-om kao vašim partnerom za upravljanje uzorkom, možete imati struče spoljnje izvođače za svaki aspekt vaših poslova, što vam omogućava da se usredsredite na glavna područja vašeg posla.

Naš sveobuhvatan spektar usluga obuhvata:

  • Magacinsko poslovanje i skladištenje
  • Popis zaliha
  • Rukovanje i isporuka opasnom robom vazdušnim, pomorskim i drumskim saobraćajem
  • Priprema reprezentativnih uzoraka za distribuciju u celom svetu, uključujući pakovanje, etiketiranje i dokumentaciju
  • IATA obuka

Otkrite kako usluge upravljanja uzorkom i distribucijom iz SGS-a mogu da koriste vašem poslu.