Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Industrijski gasovi sada se koriste u količinama koje bi čak i deceniju ranije bile nezamislive. Zahteva se i da imaju stepene čistoće koji bi se pre dvadeset godina mogli naći samo u istraživačkim laboratorijama.

Inovativna upotreba gasova kao reaktanata i nosilaca, od industrijske do medicinske sfere, zahteva da se njihova proizvodnja, distribucija i skladištenje pažljivo i profesionalno nadgledaju.

Industrijski gasovi su sada materijali sa preoštrim specifikacija. Mnogi procesi oslanjaju se na to da čistoća gasa bude delotvorna i efikasna tako da čak i najmanja odstupanja u kvalitetu i kontaminacija mogu da imaju ozbiljne posledice u smislu gubitaka.

SGS je dokazano pouzdan dobavljač usluga u gasnom sektoru i omogućava nadgledanje i optimizaciju svih vrsta procesa. Mi pružamo sveobuhvatni set usluga validacije, verifikacije i analize za sektor industrijskih gasova čiji je cilj da informiše aktere u lancu snabdevanja i da omogući delotvorno upravljanje rizikom.