Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Fine hemikalije malog obima ključne su komponente u mnogim industrijama koje se kreću od hrane do proizvodnje automobila i od elektronskih do farmaceutskih proizvoda.

Krajnji korisnici u današnje vreme od finih hemikalija zahtevaju previsoke standarde učinka, a iste hemikalije moraju takođe biti uspešne u usaglašavanju sa još strožijim propisima vezanim za životnu sredinu i kvalitet.

Nudimo vam usluge nadgledanja i verifikacije kvaliteta, količine i učinka na svim vrstama katalizatora, reaktanata i aditiva. Pružamo proizvođačima, trgovcima i distributerima spektar programa i alata za verifikaciju, nadgledanje i izveštavanje o kvalitetu i količini proizvoda kroz lanac vrednosti.