Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Naši inspektori za hemijski teret će vam obezbediti potreban spokoj prilikom transporta opasnih ili finih hemikalija drumskim ili železničkim ISO rezervoarima.

Bezbednost i celovitost tereta su najvažniji u transportu hemikalija, a inspektori SGS-a su obučeni za sve aspekte najbolje prakse u rukovanju ISO sadržajem rezervoara, bilo da su to zahtevi HSE, celovitost tereta i/ili određivanje količine. Oni su opremljeni da ispune sve trenutne zahteve i standarde.

Šta možete očekivati od naše usluge kontrole ISO rezervoara

Pre utovara, naši inspektori će utvrditi da:

  • su ISO rezervoari u odgovarajućem stanju, uključujući čistoću, kako bi dobili nominovanu klasu;  
  • uzorci proizvoda koji će biti utovaren se uzimaju kako bi se utvrdila usaglašenost kvaliteta sa očekivanim specifikacijama klijenta.

Nakon utovara, naši inspektori će:

  • odrediti utovarenu količinu;
  • biti svedoci zatvaranju svih ventila i poklopaca i naneti pečate ako to zahtevaju poslovni partneri.

Po dolasku na lokaciju istovara, naši inspektori će:

  • pregledati celovitost pečata, ventila, poklopaca i tako dalje
  • biti svedoci prilikom istovara, u svakom aspektu slično radnjama sprovedenim na mestu utovara.  

Podjednako bitno kao što je osigurati da teret ode i stigne u dobrom stanju, bez degradacije kvaliteta ili gubitka količine, jeste bezbedan povratak praznog ISO kontejnera na svoje mesto prvobitnog polazišta.
 
Nakon završetka istovara, SGS-ov inspektor će pregledati ISO rezervoar i utvrditi da li su svi ventili i poklopci zatvoreni i pečatirani gde je neophodno. Put povratka može zatim započeti sa osiguranim integritetom praznih rezervoara.

Zbog čega SGS?

SGS ima globalno iskustvo u oblasti transporta hemikalija. Po pitanju usluga koje nudimo, mi stavljamo veliki akcenat na značaj pridržavanja odredbi i standarda, kao i na primenu principa najbolje prakse.

Saznajte više o tome kako SGS-ove kontrole ISO rezervoara mogu podržati vaše poslove transporta hemikalija.