Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kiseline i alkali su radne materije hemijske industrije Oni se sreću u širokom opsegu primena, uključujući proizvodnju boja i pigmenata, veštačkih vlakana, plastike, sapuna i eksploziva (kiselina), sapuna, papira, hemijski tretman tekstila, fotografiju i staklo (alkali).

Iindustrije koje koriste kiseline i alkale kao bazne proizvode, ili industrije koje ih proizvode treba da obezbede da kvalitet proizvoda zadovovoljava i propisane standarde i potrebe klijenata. Međutim, pored obezbeđivanja kvaliteta proizvoda, takođe je od suštinske važnosti da se obezbedi pouzdanost, sigurnost, održivnost i sigurnost lanaca snabdevanja.

SGS obezbeđuje asortiman usluga od inspekcije i uzimanja uzoraka do sveobuhvatne laboratorijske analize i usluga kontrole, kao i podršku u vezi sa merenjem i kalibracijom. Sa SGS-om kao partnerom, Vi imate pristup širokom opsegu iskustva u industriji i globalno znanje hemijskih sirovina i kako da obezbedite kvalitet proizvoda i integritet lanca snabdevanja. Saznajte kako možemo da vam pomognemo