Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka vam pruža potrebne veštine i znanje za proveru dobre proizvođačke prakse (GMP) u kozmetičkoj industriji.

Naučićete kako da ocenite projekat, primenu i poboljšavanje GMP organizacije prema zahtevima standarda ISO 22716.

Nakon završetka obuke, moći ćete da:

  • objasnite principe, procese i tehnike koji se koriste za GMP i njihov značaj u kozmetičkoj industriji,
  • imate temeljno znanje o procesu provere i sertifikacije prema ISO 22716,
  • imate veštine i znanje potrebno za sprovođenje provera preko treće strane prema zahtevima standarda ISO 22716 za dobru proizvođačku praksu (GMP) u kozmetičkoj industriji,
  • opravdate svoj zahtev koji je deo opštih zahteva za registrovanje kao registrovanog proveravača.

Odmah se javite SGS-u da biste saznali više o SGS-ovoj obuci za tumačenje i proveru prema ISO 22716.