Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

ISO 22716 je nova smernica dobre proizvođačke prakse (GMP) u kozmetičkoj industriji i opisuje osnovna načela za primenu GMP-a tokom proizvodnje konačnog kozmetičkog proizvoda.

SGS-ova obuka o standardu ISO 22716 predstavlja zahteve dobre proizvođačke prakse (GMP) u kozmetičkoj industriji u skladu sa standardom ISO 22716:2007.

Obuka vam pomaže da razumete lance snabdevanja kozmetičkim proizvodima u farmaceutskoj industriji – od proizvođača sirovih materijala do proizvođača konačnih proizvoda. Tokom obuke dobijate objašnjenja i o posebnim zahtevima za izgradnju sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa načelima dobre proizvođačke prakse i standardom ISO 22716.

Obuka predstavlja uvod za sve koji se bave razvojem i primenom dobre proizvođačke prakse u kozmetičkoj industriji i njenim upravljanjem, što je posebno važno za one organizacije koje proizvode kozmetičke proizvode i moraju da budu usaglašene sa dobrom proizvođačkom praksom. Ako planirate da završite druge obuke o proveri na osnovu standarda ISO 22716, tokom ove obuke ćete steći znanje na osnovu koga ćete razvijati veštine provere.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Odmah se javite SGS-u da biste saznali više o prednostima SGS-ove obuke o standardu ISO 22716.