Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove usluge zaštite imena i integriteta lanca snabdevanja pomažu vam da održite tržišnu vrednost imena, zaštitite svoju reputaciju i prihode i osigurate potrošače.

Koristeći našu međunarodnu mrežu laboratorija, možemo raditi sa vama na identifikaciji potencijala za falsifikovanje, zamenu, slabljenje i druge kriminalne aktivnosti na svakom stadijumu vašeg lanca snabdevanja. Kroz naš nadzor, inspekciju i programe autentifikacije, možemo pomoći da se svedu na minimum ovi rizici. Naše usluge zaštite imena utvrđuju ispunjavanje očekivanja vašeg imena kroz sve kanale (snabdevanje, proizvodnju, distribuciju, trgovinu i maloprodaju) i kod svih potrošača.

Radi verifikacije autentičnosti vaše robe i proizvoda, možemo izvršiti provere zaštite imena izvođenjem preciznih analiza proizvoda i poređenjem vaših referentnih materijala sa navodnim falsifikatima, na osnovu niza kriterijuma.

Kao pomoć u zaštiti vašeg imena, pružamo uslugu koja dodaje markere vašoj robi na proizvodnom stadijumu. To daje efikasan "otisak" vašoj robi što nam omogućava da sprovedemo nasumične provere na kritičnim tačkama skladištenja i distribucije i dalje kroz lanac snabdevanja. Naša "da/ne" autentifikacija na licu mesta odmah vas upozorava na prevare ili druge zloupotrebe, a možemo osigurati i nadzor lanca dokaza kao pomoć u bilo kom vašem kasnijem pravnom sporu.

Kao dodatak poboljšanju kontrole kvaliteta, naše usluge zaštite imena i integriteta lanca snabdevanja mogu pomoći vašoj organizaciji da ispuni bezbednosne i ekološke zakonodavne zahteve. Štaviše, ovo potencijalno pomaže u zaštiti potrošača i drugih operatora.

Kontaktirajte SGS odmah da saznate kako naše usluge zaštite imena i integriteta lanca snabdevanja mogu pomoći u očuvanju vrednosti imena, zaštiti potrošača i dovođenju prihoda do maksimuma.