Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Poljoprivredno poslovanje funkcioniše u okvirima uskih margina i optimizacija upotrebe skupih maziva, hidraulične tečnosti i sličnog je od suštinskog značaja za dostizanje prave ravnoteže između rashoda, raspoloživosti mašina i programiranog održavanja.

Mašinska optimizacija je ključno merilo učinka u svakom poslovanju, naročito kod skupe, visokotehnološke opreme u poljoprivrednom sektoru. Produžetak radnog vremena, naročito kod opreme koja se primenjuje samo tokom jednog dela godine, presudno je za dostizanje ekonomičnosti primene.

Putem naših programa za otpadna ulja i tečnosti, SGS obezbeđuje pristup našoj globalnoj mreži najsavremenijih laboratorija i iskusnih analitičara. Možemo pružiti sveobuhvatnu analizu istrošenosti i savetovati krajnje korisnike, kao i kompanije za izdavanje mašina i kooperante, kada da menjaju ulja i tečnosti, kada radni vek opreme može da se produži i kada šteta počne da se javlja usled kontaminiranih ili istrošenih tečnosti. Naš paket usluga usmeren je na podršku kod zastoja pri održavanju i programa predviđenog održavanja za sve tipove poljoprivredne opreme.