Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Služba za kontrolu trgovine SGS-a pomaže u osiguranju efikasnog rada i nadgledanju usaglašenosti sa regulativama.

Nadzor kretanja tovara - merenje predmetnih količina i kvaliteta svake pošiljke - ostaje osnovni trgovački zahtev u poslovanju. Međutim, korišćene metodologije i tehnike su se razvile tokom godina. Efikasna kontrola gubitaka i očuvanje kvaliteta tovara upotrebom standardnih metodologija uz naše inovativne procedure, lokalno znanje i tehničku podršku je primarni cilj ovog skupa usluga.

Služba kontrole prilikom trgovine od strane svetskog lidera

Nastavljamo da razvijamo inovativne metodologije kako bismo omogućili merenja i njihovu proveru, kao i olakšanu trgovinu, dok smo istovremeno usklađeni sa promenjenim okruženjem i različitim tehnologijama koje se koriste u svetu.

Zbog čega SGS?

U svetu gde je trgovina uvek dinamična, pomažemo da vaša trgovina bude uspešna. Naša globalna mreža radi već više decenija kako bi nadgledala i olakšala trgovinu , postavljajući standarde u kontrolisanju i analizi.

U sektorima za naftu i gas odnos prema isparljivim ugljovodonicima je postao ograničeniji kao odgovor na zabrinutost zbog pitanja kao što je ispuštanje VOC (isparljivih ugljovodonika) i zdravlje i bezbednost na radu osoblja. Naša služba kontrole prilikom trgovine radi u skladu sa osnovnim API MPMS i EI HM smernicama, kao i sa lokalnim trgovačkim standardima, praksama i zahtevima. Naše terensko osoblje je obučeno kako bi ispunilo zahteve industrije, kao što su registracija za IFIA naftnog inspektora i upoznati su sa ISO, ISGOTT, EN, USCG i sličnim normama i odredbama, onako kako se primenjuju na poslove merenja i uzorkovanja tečnih ugljovodonika na lokalnom nivou.

Šta naša služba za kontrolu prilikom trgovine nudi:

Naše usluge kontrole prilikom trgovine uključuju:

 • merenje zapremina i težina na obali i u tankerima;
 • obradu uzoraka tovara nafte, gasa i hemikalija;
 • merenje inventara nafte, gasa i hemikalija;
 • laboratorijske analize tovara ugljovodonika;
 • merenje u cevovodima isporuka ugljovodonika
 • pripremu izveštaja o kontrolisanju koji se koriste sa akreditivima;
 • kontrolisanje pogodnosti obalnih rezervoara pre iznajmljivanja ili upotrebe;
 • nadzor nad baržama za pretovar i drugim direktnim brod-brod pretovarima
 • preglede bunkera;
 • preglede plovila pod zakupom i bez zakupa;
 • nadzor nad FPSO i prevozom mešavina;
 • nadzor nad operacijama namešavanja benzina, ulja za loženje i TNG-a mešavina .

Naši stručnjaci nastavljaju da zasedaju u telima za industrijske standarde pomažući razvoj, ažuriranje i izmenu industrijskih normi sa trgovačkim telima kao što su API, ISO, EN, IFIA i EI.

Saznajte kako SGS može da podrži besprekorno funkcionisanje vašeg poslovanja.