Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ovo testiranje gnojiva, analiza gnojiva i planovi upravljanja gnojivom (poznati i kao sveobuhvatni planovi upravljanja hranljivim materijama) mogu vam pomoći da poboljšate proizvodnju i smanjite svoje troškove.

Naša svobuhvatna potvrđena rešenja, uključujući upravljanje plodnošću zemljišta i hranljivim materijama, takođe utvrđuju vašu usaglašenost sa odgovarajućim regulatornim agencijama.

Ubiranje lokalnih hranljivih materija

Možemo vam pomoći da uštedite novac tako što ćemo vam pokazati kako hranljive materije mogu da se ubiru iz vaših lokalnih resursa. Na primer, nema potrebe da trošite novac na bezvodni amonijak kada imate opsežne izvore azota na lokaciji.

Na početku projekta, sprovodimo sa vama intervjue radi sakupljanja podataka. To nam pomaže da utvrdimo kako želite da rukujete životinjskim otpadima. Odatle razvijamo plan, kroz rad sa vašim dobavljačima opreme, kako bismo uskladili njihovu tehnologiju primene sa vašim potrebama za hranljivim materijama za useve i obavezama vezanim za rukovanje azotom. Kreiranje CNMP-a po narudžbini i prema vašim specifičnim potrebama isporučuje maksimalan uticaj.

Veliki deo upravljanja hranljivim materijama obuhvata pitanja vezana za propise i usaglašenost, a naša stručnost u ovim oblastima može biti i ogromna prednost za vas. Možemo vam pomoći da razvijete plan i pružiti vam tehničku podršku u ispunjavanju zahteva vladinih regulatornih agencija.

Za CNMP koji unapređuje proizvodnju, a istovrmeno smanjuje vaše troškove, stupite u kontakt sa SGS-om odmah da se raspitate o našim uslugama upravljanja gnojivom.