Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove procene setve, rasta i razvoja su ključni elementi naših usluga ispitivanja semenskog materija, naročito kada višestruki faktori - kao što su kvalitet semena, razna raspoloživa tretiranja i preciznost sadnje semena - mogu biti od značaja za vašu studiju.

Naša kontrola setve utvrđuje broj nepravilnosti (kao što su neispuštanje semena i ispuštanja duplih semena) do kojih dolazi u okviru zadatog međurednog razmaka, dok naša kontrola u toku rasta i razvoja vrši procenu sposobnost semena da pravilno napreduje u toku svog razvoja. Dobijanjem ovih vrednih informacija o kvalitetu tretiranja i drugim varijablama, možete unaprediti efikasnost posupaka sadnje.

Globalni resursi rade za vaš posao

Kao globalni isporučilac usluga ispitivanja za poljoprivrednu industriju, naše laboratorije za ispitivanje semena imaju mogućnost za rad u skladu sa lokalnim i međunarodnim propisa. Štaviše, znamo kako da primenimo ova pravila na vaš posao. Radeći sa vama, možemo da kreiramo protokole ispitivanja koji odgovaraju vašim zahtevima.

Kao dodatak procenama setve, rasta i razvoja, naše usluge ispitivanja semena obuhvataju:

  • Ispitivanje fizičke i genetičke čistoće
  • Ispitivanje klijavosti i životne sposobnosti semena (vigor semena, test ubrzanog starenja)
  • Tetrazolijum (TZ) test
  • Identifikacija semena i klasifikacija štetnog korova
  • Tolerancija na herbicide
  • Genetički modifikovani organizmi (GMO)
  • Ispitivanje fizičkih parametara
  • Sertifikacije prema određenoj destinaciji

Stupite u kontakt sa SGS-om sada da saznate kako naše usluge ispitivanja semena mogu unaprediti konkurentnost vašeg posla.