Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS nudi spektar usluga nadgledanja žetve - uključujući i merenje žetve - koje optimiziraju vaše radnje kroz procene prinosa, nadgledanje izvođenja žetve i praćenje proizvoda.

Gde god da se vaša žetva odvija, naša globalna mreža utvrđuje da naši agronomi i drugi stručnjaci mogu biti na lokaciji da izvrše inspekcije i:

 • nadgledaju i mere polja duž žetvenih frontova žetvenih oblasti testiranja
 • izdaju dnevne izveštaje, uključujući detalje o
  • žetvenoj oblasti
  • procenjenom prinosu vašeg(ih) proizvoda
  • destinaciji(ama)
 • prate vaš(e) proizvod(e)

Tokom isporuke vašeg(ih) useva u prvu(e) skladišnu(e)/proizvodnu(e) tačku(e), možemo pružiti sledeće usluge:

 • potvrditi prijem proizvoda  
 • uporediti procenjeni izlaz proizvodnje sa onim što je dobijeno
 • verifikovati moguća odstupanja u proizvodu(ima)
 • izveštavati o ukupnom prijemu proizvoda iz nadgledanih oblasti

Da stavite svoje žetvene radnje pod nezavisan nadzor i optimizirate svoje radnje, kontaktirajte SGS odmah.