Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ako investirate direktno ili indirektno u bilo koji projekat useva, SGS-ove usluge nadgledanja useva mogu vam pomoći. Mi nadgledamo useve tokom njihovog rasta i žetve, sve do prve skladišne tačke - čime svodimo na minimum sve moguće rizike od gubitaka.

Naše opsežno iskustvo u poljoprivrednom sektoru i svetska mreža agronoma i drugih stručnjaka znači da delatnost ima visoko mišljenje o našoj usluzi sveobuhvatnog poljoprivrednog nadgledanja.

Naš nezavisni program nadgledanja useva kombinuje obilaske polja tokom razvojnog stadijuma, sa merenjima pre žetve i nadgledanjem žetve.

Naša usluga nadgledanja useva obuhvata obilaske polja i procene kvalitativnih i kvantitativnih pitanja. Sledeći zadaci obuhvaćeni su početnim izveštajem:

 • georeferentne oblasti
 • verifikacija raspoložive zemlje za obradu
 • izveštaj o obrađenim varijetetima
 • procene produktivnosti za potencijalni proizvodni proračun
 • identifikacija razvojnog stadijuma
 • verifikacija fitosanitarnih aspekata
 • procena agro-meteoroloških aspekata
 • verifikacija upravljanja usevom i zemljištem
 • procenjeno vreme žetve

Mi naglašavamo i procenjujemo faktore koji mogu da utiču na produktivnost, formiranjem jasnih i uverljivih finalnih izveštaja koji vas mogu informisati prilikom odlučivanja.

Mi nadgledamo razvoj useva i pratimo aktivnosti koje se odnose na žetvu i prijem useva u skladište i/ili jedinice za obradu.

Za nadgledanje polja, naše usluge obuhvataju:

 • nadgledanje vegetativnog rasta
 • ponovnu procenu, ako je neophodna, procenjene produktivnosti i održivosti potencijalne proizvodnje
 • beleženje učestalosti pojave štetočina i bolesti, kao i analizu rasporeda kontrole
 • procenu agro-meteoroloških aspekata
 • inspekciju upravljanja usevom i zemljištem
 • analizu faktora koji mogu izazvati smanjenje proizvodnje

Tokom žetve, obavljamo sledeće zadatke:

 • nadgledanje i merenje polja duž žetvenih frontova
 • izdavanje dnevnih izveštaja koji obuhvataju detalje žetvenih oblasti, procenjeni prinos proizvoda i odredište
 • praćenje proizvoda

Tokom isporuke useva do prve skladišne/proizvodne tačke, vršimo sledeće:

 • potvrdu prijema proizvoda u skladišne i/ili jedinice za obradu
 • poređenje između primljenog i procenjenog proizvodnog izlaza
 • verifikaciju mogućih devijacija proizvoda
 • formiranje izveštaja koji sadrže ukupan prijem proizvoda iz nadgledanih oblasti

Utvrdite nezavisni nadzor useva od interesa za vaše poslovanje tako što ćete kontaktirati SGS odmah i raspitati se o našim uslugama nadgledanja useva.