Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS ispunjava zahteve dobre laboratorijske prakse (GLP) u testiranju ostataka i daje vam pristup spektru GLP usluga koje utvrđuju vašu usaglašenost sa propisima.

Upravljanje GLP programima

Imamo opširno iskustvo, u okviru naše firme, u planiranju i koordinaciji programa za testiranje ostataka - uključujuči GLP testiranje ostataka - kao i ugovorne sporazume sa velikim brojem organizacija za terenska ispitivanja. Naši programi podrazumevaju razne tehnike primene, plus isporuku i skladištenje uzoraka, i možemo preuzeti potpune studije ili parcijalne aspekte bilo kog projekta.

U smislu naših usluga testiranja i upravljanja projektima, možemo:

  • da vas posavetujemo o odgovarajućem cilju testiranja
  • da odaberemo odgovarajuće lokacije u raznim zemljama i regionima
  • da koordiniramo rad sa terenskim organizacijama u tim zemljama i regionima
  • da izradimo nacrt planova i dodataka testa
  • da nadgledamo kritične faze i obezbedimo inspekcije na lokaciji
  • da vam šaljemo redovne izveštaje i napravimo nacrt finalnog izveštaja
  • da pripremimo nacrte rezimea za dosije o ostacima

da radimo terenske poslove

Možemo biti vaš jedini dobavljač GLP studija o ostacima, kroz vršenje niza terenskih testova u svim važnim geografskim, kulturnim i klimatskim uslovima. U svim scenarijima, naša međunarodna mreža terenskih stanica usvaja standardne operativne procedure (SOP) i isporučuje procedure usklađenog sadržaja.  

Procesne i analitičke/laboratorijske radnje

Mi vršimo potpune, GLP usklađene studije o obradi hrane na spektru radnji (na pr. od pšenice do brašna i hleba, od ječma i hmelja do piva, od pomorandži do soka).

Naše GLP testiranje ostataka i analitička usluga pokrivaju:

  • razvoj i validaciju metode
  • nezavisnu laboratorijsku validaciju
  • analizu ostataka u usevima (uključujući rotacione useve) i obrađenim proizvodima, kao i u tkivima, zemljištu, vodi i vazduhu

Za više informacija o našim GLP studijama ostataka i drugim uslugama ugovornog istraživanja, kontaktirajte SGS odmah.