Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova terenska ispitivanja GM biološke bezbednosti - opširan opseg usluga terenskog ispitivanja koji vam pomaže da osigurate bezbednost novih genetski modifikovanih (GM) karakteristika.

Prošireno bezbednosno testiranje je neophodno za nove genetski modifikovane karakteristike. Neka ispitivanja su redovno potrebna dok su druga specifičnije skrojena na osnovu novih modifikacija i kvaliteta karakteristika. Principi dobre laboratorijske prakse (GLP) definišu kako ispitivanje vaše GM karakteristike treba da bude izvršeno. Preciznost u planiranju, učinak, mere vođenja proizvoda i dokumentacija su uvek od vitalnog značaja. 

Naša terenska ispitivanja GM biološke bezbednosti vam nude akreditovane načine rada, standardizovane radne procedure, proveren sistem dokumentacije terenskog ispitivanja, program vođenja usaglašavanja, obučeno i iskusno osoblje i najsavremeniju opremu koja sprečava greške odstupanja u izvršenim testiranjima.

Širok spektar usluga terenskog ispitivanja GM biološke bezbednosti

Iskoristite jedan jedini ugovor koji nudi opseg pravih međunarodnih usluga, koje uključuju:

  • agronomsko izjednačavanje;
  • nutritivno izjednačavanje;
  • testiranje organizama koji nisu ciljna grupa;
  • proizvodnju referentnog materijala za životinjsku ishranu;
  • procenu uticaja na životnu sredinu;
  • akumulaciju zemljišta;
  • rasipanje zemljišta.

Proverena terenska ispitivanja GM biološke bezbednosti koje pruža vodeći svetski provajder

Nudimo višegodišnje iskustvo u planiranju i koordinisanju terenskih ispitivanja GM biološke bezbednosti vezanih za agronomsko izjednačavanje i terstiranje nutritivnog izjednačavanja, uticaj na okolinu i analizi insekata koji nisu ciljna grupa na mnogim lokacijama i podnebljima. Naši objekti su usaglašeni sa odgovarajućim industrijskim sistemima upravljanja kvalitetom radi sprovođenja studija regulatorne biološke bezbednosti za lokalne, međunarodne i globalne podneske.

Kontaktirajte nas još danas da bismo razgovarali o vašim potrebama terenskog ispitivanja biološke bezbednosti.