Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova terenska ispitivanja od rane faze do marketinga - razvijte nove hemikalije ili kombinacije hemikalija pre registracije i demonstrirajte i ocenite učinak.

U ranoj fazi razvoja, učinak novih aktivnih sastojaka ili kombinacija aktivnih supstanci u standardnim formulacijama se ispituje kako bi se postavio robustan skup podataka za definisanje graničnih uslova za dobru agrokulturnu praksu (GAP). Iskustvo i dubinsko razumevanje terenskih radova je ključno tokom ove rane faze istraživanja proizvoda.

Osim ukoliko ova istraživanja nisu deo regulatornog paketa, dobra eksperimentalna praksa i detaljna dokumentacija, kao i komunikacija sa sponzorom su obavezne radi izbora pravog kandidata za dalji razvoj. Kada je proizvod spreman za plasiranje na tržište, sveobuhvatna procena koja uključuje proizvode konkurenata je ključna za predstavljanje poljoprivrednicima i budućim deoničarima.

Naša terenska ispitivanja vam nude akreditovane operativne usluge, standardizovane radne procedure, proveren sistem dokumentovanja terenskog ispitivanja, program vođenja usaglašavanja, obučeno i iskusno osoblje i najmoderniju opremu koja će sprečiti greške odstupanja u pruženim uslugama. Takođe pružamo demonstraciona ispitivanja i organizovanje dana za demonstraciju kako bi omogućili poljoprivrednicima da procene prednosti tehnologije i nove proizvode.

Širok opseg usluga terenskog ispitivanja od rane faze do marketinga

Možete imati koristi od jednog jedinog ugovora koji nudi spektar pravih međunarodnih usluga koje obuhvataju:

  • ispitivanja tržišne/trgovinske podrške;
  • poredbena ispitivanja proizvoda;
  • poređenje redosleda;
  • poređenje tempiranja;
  • demonstraciju sorti;
  • demonstraciju normativa semena;
  • interakciju sa raznim štetočinama;
  • navodnjene, poboljšane uslove;
  • probe terenske demonstracije;
  • dane otvorenog polja.

Pouzdana terenska ispitivanja od rane faze do marketinga koje pruža vodeći svetski provajder.

Nudimo višegodišnje iskustvo u planiranju i koordiniranju terenskih ispitivanja vezanih za agronomsko izjednačavanje i testiranje nutritivnog izjednačavanja, uticaja na okolinu i analizu insekata koji nisu ciljna grupa na mnogim lokacijama i podnebljima. Naši objekti su usaglašeni sa odgovarajućim industrijskim sistemima upravljanja kvalitetom radi sprovođenja studija regulatorne biološke bezbednosti za lokalne, međunarodne i globalne podneske.

Kontaktirajte nas još danas da bismo razgovarali o vašim potrebama za terenska ispitivanja od rane faze do marketinga.