Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove provere ulaza i zemljoradnje omogućavaju vam da budete konkurentni i zadržite poverenje potrošača.

Možemo pomoći u obezbeđivanju usaglašenosti sa međunarodnim zahtevima o bezbednosti i kvalitetu hrane, kao i da podržimo održivost - uključujući bolju, održivu proizvodnju - i društvenu i ekološku odgovornost.

Zahtevom za procenu poljoprivrednog gazdinstva, koja obuhvata pilot provere i finalne sertifikacije, možete uživati u koristima našeg prisustva širom sveta, u nezavisnosti i reputaciji bez premca za rešenja vezana za proveru i sertifikaciju. Kao dodatak proceni dobavljača i sertifikaciji o bezbednosti hrane, nudimo sertifikacione šeme koje se odnose na fer trgovinu, životnu sredinu, menadžmet kvaliteta, društvenu odgovornost i održivost.

Možemo obezbediti sertifikaciju za široki spektar ulaza u vašim poljoprivrednim poslovima, plus prakse koje sledite u okviru gazdinstva, uz osiguranje vašeg pridržavanja dobre poljoprivredne prakse (GAP). Ovo radimo u skladu sa kriterijumima sertifikacije koje ustanovljavaju sledeće organizacije:

 • Britanski maloprodajni konzorcijum (BRC) - glavna trgovinska asocijacija za maloprodajnu industriju u Velikoj Britaniji
 • GlobalGAP - organizacija koja postavlja dobrovoljne standarde za sertifikaciju poljoprivrednih proizvoda širom sveta, radeći shodno GAP-u
 • Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) - industrija hrane koristi ovaj sistem na svim stadijumima proizvodnje i pripreme hrane (uključujući pakovanje i distribuciju) radi identifikacije potencijalnih opasnosti po bezbednost hrane, a zatim smanjuje ili eliminiše te rizike
 • Međunarodna finansijska korporacija (IFC) - ova organizacija je radila na širokom spektru projekata vezanih za hranu u Aziji, Istočnoj Evropi i Latinskoj Americi
 • ISO 22000 - ovaj međunarodni standard određuje zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću hrane, uz integrisanje principa HACCP-a
 • SQF 1000 - razvijen od strane Instituta za hranu bezbednog kvaliteta (SQF), ovaj garantni kod dobavljača zasnovan na HACCP-u ispunjava potrebe primarnih proizvođača koji se bave hortikulturom, proizvodnjom mesa, živine, mlečnih proizvoda, jaja, kafe i žitarica, ribolovom i ribogojstvom
 • Paket samo jedne provere hrane - lično naša procedura koja vam može pomoći da, u jednoj jedinoj proveri, ispunite najveći deo međunarodno priznatih standarda za garanciju bezbednosti i kvaliteta hrane.
 • Sertifikacione šeme vezane za održivost - one obuhvataju:
  • 2BSvs (Dobrovoljna šema održivosti biogoriva od biomase)
  • Međunarodnu sertifikaciju održivosti ugljenika (ISCC)
  • Bonsucro (ranije poznato kao Inicijativa za bolju šećernu trsku)
  • NTA8080 (Sertifikacija održive biomase, poreklom iz Holandije)
  • RED garancija održivosti bioenergije (RBSA)
  • REDcert - sertifikacija od strane poljoprivrednog i sektora za biogorivo u Nemačkoj
  • Okrugli sto o obavezama za obnovljivo transportno gorivo (RTFO)
  • Okrugli sto o odgovornom upravljanju sojom (RTRS)
  • Okrugli sto o održivom palminom ulju (RSPO)

Takođe smo aktivno uključeni u mnoge druge šeme provera i sertifikacije koje su trenutno u razvoju.

Kontaktirajte SGS sada da saznate kako naše provere ulaza i zemljoradnje mogu da podstaknu poverenje tržišta i obezbede vašu usaglašenost sa propisima o bezbednosti i kvalitetu hrane.