Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

U današnjem svetskom poslovnom okruženju nije dovoljno samo proizvoditi robu i proizvode najvišeg kvaliteta na tržištu – oni moraju da budu usaglašeni sa međunarodnim i nacionalnim standardima i tržišnim odredbama i da ispunjavaju zahteve kupaca.

Nudimo niz usluga provere kojima pokrivamo vaš kompletan lanac vrednosti – od procesa do organizacije, usluga i sistema. Naš tim stručnjaka za usluge provere ima iskustvo širom sveta u svim industrijama ili sektorima i primenjuje najbolju praksu kako bi vaši procesi i operacije ispunili i nadmašili zahteve tržišnih odredbi i neophodnih standarda.

Naš tim stručnjaka za proveru poznaje svetsko tržište, a naši napredni kapaciteti za ispitivanje su među najboljima na svetu. Naša stručnost uvek doprinosi kvalitetu bez obzira na to da li se radi o uslugama provere, sertifikacije ili tehničke pomoći.