Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

U slučaju incidenta koji zahteva čišćenje vaših proizvoda, morate znati da možete da pozovete profesionalan tim stručnjaka koji će obezbediti brz i efikasan odgovor.

SGS nudi službu za hitan odziv sa potrebnim nivoom usluge za bilo koji incident, počev od 30 minuta nakon obaveštavanja. Radimo na preko 60 jezika i dostupni smo 24 časa dnevno, 7 dana nedeljno, 365 dana godišnje. Pozive prima tim stručnjaka, koji su svi prošli redovnu obuku za hitan odziv i koji su upoznati sa transportom i rukovanjem opasnim materijama, zdravstvenim i bezbednosnim zahtevima i povezanim propisima.

Služba za hitan odziv: Naša predanost vama

Mogućnost da pozovete lokalnu podršku vam donosi mir koji vam je potreban u slučaju incidenta. Sigurni ste da ćete dobiti brz pristup informacijama direktno sa mesta događaja, sa prednošću stalne lokalne pomoći u upravljanju incidentom.

Sve veći zahtevi koje nameće novo zakonodavstvo, kao što su REACH CLP, NICNAS, MAPROL i RINNS predstavljaju teret za komercijalna tela koja možda nemaju neophodno tehničko osoblje. SGS pruža pouzdano partnerstvo koje će zadovoljiti najstrože nivoe temeljne analize i osigurati usaglašenost sa relevantnim zakonodavstvom.

Naša služba za hitan odziv vam pruža jedan globalan SGS-ov telefonski broj sa jedinstvenim osobinama da vas odmah poveže sa lokalnim SGS-vim operaterima. Ovaj broj može da se nalazi na dokumentima za transport kao što su DGR, CMR i avionski tovarni list, SDS i oznake proizvoda radi lakše reference.

Naša stručnost za upravljanje hitnim odzivom uključuje:

  • službu za hitan odziv 24/7/365;
  • nezavisnu kontrolu i izveštavanje;
  • upravljanje SDS-om i REACH;
  • tehničku podršku kod povlačenja proizvoda sa tržišta;
  • savetnike za bezbednost za opasne materije;
  • kontrolu planova i postupaka u hitnim slučajevima;
  • eksperimentalne ili simulirane vežbe hitnim slučajeva;
  • upravljanje otpadom;
  • podršku kod međunarodnih incidenata logistike za hemikalije.

Zašto baš SGS?

Mi pružamo inovativne usluge i rešenja za svaki deo industrije nafte i gasa i posedujemo obimno iskustvo u rukovanju i transportu opasnih materija. Naša globalna mreža znači da možemo ponuditi sve usluge na jednom mestu kompanijama koje se šire na nove geografske regione, eliminišući potrebu za angažovanjem novih partnera kako se koje tržište razvija.
Obratite nam se da saznate kako naša služba za hitan odziv može da podrži vaše poslovanje i donese spokoj.