Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka pruža učesnicima znanje i veštine potrebne za uspešnu proveru sistema upravljanja održivim događajima (SEMS) u skladu sa standardom ISO 20121.

Usvajanjem standarda ISO 20121 poboljšavate praksu upravljanja održivošću događaja, mesta za održavanje događaja i lanaca snabdevanja za događaje.

Nakon završetka obuke ćete moći da:

  • opišete odgovornosti internog proveravača i ulogu interne provere u održavanju i poboljšavanju sistema SEMS u skladu sa standardom ISO 20121
  • objasnite svrhu i strukturu standarda ISO 20121
  • planirate i pripremate internu proveru, posmatranjem prikupljate dokaze o proveri, obavljate razgovore i uzimate uzorke dokumenata i zapisa
  • napišete činjenični izveštaj o proveri koji će povećati uspešnost sistema SEMS
  • predložite načine za verifikaciju uspešnosti korektivnih mera

Obuka se sastoji od prezentacija, radionica i vežbanja uloga.

Napomena: Trebalo bi da imate osnovno predznanje o standardu ISO 20121 i pitanjima održivosti pre pohađanja obuke.

Odmah se javite SGS-u da biste saznali više o prednostima obuke za interne proveravače prema standardu ISO 20121.