Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kupci, potrošači i zainteresovane strane su sve zahtevniji po pitanju odgovornosti proizvoda i usluga prema životnoj sredini. Očekuju da budete usaglašeni sa standardima za zaštitu životne sredine i pokažete da vodite računa o životnoj sredini tokom svakodnevnih aktivnosti organizacije. Klijenti sve više traže dokaze da vodite računa o ovim pitanjima i poštovanjem smernica standarda BS 8555 pokazujete da vodite računa o ekološkoj etici.

BS 8555 omogućava organizacijama da na uspešan način rasporede troškove u vezi sa primenom opšteg sistema upravljanja pitanjima životne sredine. Osim bolje zakonske usaglašenosti, mnogi klijenti tvrde da se bolje osećaju na svom radnom mestu zbog razvijene svesti organizacije o zaštiti životne sredine. SGS provere sistema za upravljanje zaštitom životne sredine (EMS) omogućavaju priznavanje i nezavisnu verifikaciju vaših dostignuća i označavaju napredak ka dobijanju sertifikacije za ISO 14001 i/ili EMAS.

SGS svetski tim kvalifikovanih glavnih proveravača poznaje pitanja zaštite životne sredine i ima tehničko i regulatorno znanje za davanje najznačajnijih profesionalnih smernica za primenu sistema EMS, koje vam pomažu da ispunite ciljeve u vezi sa zaštitom životne sredine.

BS 8555 se sastoji od šest ključnih faza, od kojih je svaka podeljena na nekoliko ključnih koraka. Ako izaberete sertifikaciju za BS8555, to znači da vaša organizacija stremi ka ispunjavanju kriterijuma definisanih za svaku fazu pojedinačno, što je osnova za kontrolu svake faze. Iako morate da prođete kroz svih šest faza, procena može da se obavi za pojedinačnu fazu ili grupu faza. Nakon završetka šeste faze sledi registracija za priznati standard za zaštitu životne sredine (ISO 14001 i/ili EMAS). Šest faza standarda BS8555:

  1. utvrđivanje osnove;
  2. identifikacija i obezbeđenje usaglašenosti sa pravnim i drugim zahtevima;
  3. razvoj ciljeva i programa;
  4. primena sistema EMS i upravljanje njima;
  5. pregled provera i upravljanja;
  6. priznavanje sistema za upravljanje zaštitom životne sredine.

Visoko kvalifikovani SGS proveravači ne vrše provere prostim popunjavanjem listi za proveru i ispitivanjem vaših sistema za dokumenta. Svi SGS proveravači širom sveta postupaju na isti način – slušaju vaše potrebe na objektivan i moralan način. Javite nam se da saznate kako da smanjite uticaj na životnu sredinu usvajanjem standarda BS8555 uz pomoć SGS-a.