Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ov ISO 50001 kurs obuke za glavnog proveravača/proveravača sistema uči kako da sprovodite provere sistema upravljanja energijom (EnMS).

Petodnevna obuka pruža priliku profesionalcima za zaštitu životne sredine i upravljanje energijom da unaprede svoje veštine EnMS provere.

Zašto je potrebno izabrati SGS-ovu obuku o standardu ISO 50001?

Nakon završetka obuke moći ćete da:

 • objasnite svrhu ISO 50001 i koristi za organizaciju od korišćenja tog standarda,
 • utvrdite ključne koncepte i pristupe sistemu upravljanja energijom,
 • opišete, prema ciklusu planiraj - uradi - proveri - deluj, strukturu, opseg i svrhu ISO 50001,
 • utvrdite ključne definicije i terminologiju ISO 50001,
 • ukratko rezimirate relevantne pravne propise za upravljanje energijom,
 • identifikujete izvore zakona i izvore informacija o pravnim propisima za upravljanje energijom,
 • opišete principe, procese i tehnike koji se koriste za procenu rizika i njihov značaj u svim sistemima upravljanja energijom,
 • date pregled i tumačite zahteve specifikacije ISO 50001 sistema upravljanja u kontekstu provere,
 • uspešno planirate i sprovodite proveru upravljanja i rada organizacije u skladu sa relevantnim kriterijumima za proveru sistema upravljanja energijom,
 • izveštavate o proveri, uključujući pisanje važećih, činjeničnih i izveštaja o neusaglašenosti koji dodaju na vrednosti,
 • preduzmete aktivnosti nadzorne provere, uključujući evaluaciju delotvornosti korektivnih i preventivnih radnji.

Ovaj kurs se sastoji od predavanja i radionica za vežbe. Od učesnika se očekuje da pre pohađanja kursa poseduju osnovno znanje o sistemima upravljanja energijom ili ISO 50001. 

IRCA akreditacija

Međunarodni registar sertifikovanih proveravača (IRCA) nas je globalno akreditovao. Kontaktirajte lokalnu kancelariju SGS-a za detalje o kursevima dostupnim u vašem regionu.

IRCA je akreditovao ovaj kurs, broj reference A17574.

Pouzdana obuka o ISO 50001 EnMS koju pruža vodeća ustanova za držanje obuka

Naše kurseve drže iskusni predavači koji su stručnjaci u oblasti upravljanja životnom sredinom. Vaše znanje i veštine će se razvijati kroz interaktivan i praktičan pristup učenju.

Rezervišite svoje mesto na našem kursu obuke o ISO 50001 EnMS, odmah kontaktirajte svoju lokalnu kancelariju SGS-a.