Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Cilj ove obuke je da vam pomogne da nastavite sa poslovanjem u slučaju prekida.

Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCMS) vas uči kako da upravljate obukama, vežbama i pregledima tako da se ključni poslovni procesi definišu i štite od pretnji u slučaju ozbiljnih incidenata.

Utvrđivanje uspešnog i sveobuhvatnog sistema BCMS, zasnovanog na načelima standarda ISO 22301, od suštinskog je značaja za kreiranje analize uticaja na poslovanje (BIA) koja pomaže u identifikaciji kritičnih aktivnosti, međusobno povezanih oblasti i resursa potrebnih za podržavanje ključnih proizvoda i usluga. BCMS vam pruža uvid u to kakav uticaj može da ima kvar u bilo kojoj od ovih oblasti i omogućava vam strateško i taktičko planiranje u slučaju najgoreg scenarija.

Nakon završetka ove obuke učesnici će moći da:

  • objasne svrhu sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCMS);
  • razumeju procese utvrđivanja, primene, rukovanja i praćenja, pregleda i poboljšanja sistema BCMS prema standardu ISO 22301;
  • opišu svrhu, sadržaj i međusobnu vezu standarda ISO 22301; 
  • razumeju svrhu i zahteve standarda ISO 22301 kao alatke za neprestano unapređenje sistema BCMS.

Obuka je uvod za sve one koji se bave razvojem, primenom i upravljanjem sistema BCMS prema standardu ISO 22301. Ako planirate da završite i druge obuke kao što su obuka za internog proveravača i obuka za vodećeg proveravača, tokom ovog kursa ćete steći znanje o standardu ISO 22301 na osnovu koga ćete razvijati veštine provere.

Ova obuka obuhvata predavanja i radioničke vežbe.

Uspešan završetak ove obuke i obuke za interne BCMS proveravače deo su zahteva obuke za sertifikaciju za internog proveravača Međunarodnog registra sertifikovanih proveravača (IRCA).

Odmah se javite SGS-u da biste saznali kako obuka o standardu ISO 22301 može da vam pomogne da nastavite sa poslovanjem u slučaju prekida.