Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Šema TickIT je sertifikacija sistema menadžmenta prema ISO 9000 za proizvođače softvera i isporučioce usluga. Usklađena je za organizacije kojima je glavna poslovna aktivnost razvoj i distribucija softverskih proizvoda, rad centara podataka ili pružanje usluga informacija. Šema obezbeđuje najbolju praksu za koncept, razvoj i podršku kroz ceo životni ciklus razvoja softvera. SGS je lider od poverenja u sertifikaciji obezbeđivanja kvaliteta softvera, uključujući TickIT.

Sistem menadžmenta TickIT omogućava vam da optimizujete svoj razvoj softvera i delatnost podrške smanjivanjem neispravnosti, kasnih isporuka i neočekivano visokih troškova održavanja. Nezavisni SGS-ovi proveravači preko treće strane za Tick IT daju praktičan put stalnom poboljšavanju vašeg poslovanja uz pokazivanje vaše privrženosti isporuci visokokvalitetnog softverskog proizvoda.

SGS je lider od poverenja u uslugama provere i sertifikacije preko treće strane. Kao isporučiocu softverskih proizvoda ili pružaocu usluga, sertifikovanje vašeg sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima TikIT omogućava vam da:

  • smanjite rizik od sistemskih neispravnosti i zastoja u radu,
  • poboljšate delotvornost vašeg proizvoda/usluge,
  • razumete potrebe vaših korisnika u svakoj fazi životnog ciklusa njihovog proizvoda, 
  • obezbedite stalna poboljšavanja, koja rezultuju poboljšanim kvalitetom proizvoda i reproduktivnosti, 
  • razvijete okvir za plan kontrolisanja, razmatranja troškova i ispitivanja.

Vašu proveru vodi tim SGS-ovih specijalista za softver, koji su obučeni i registrovani kao proveravači za TickIT ili kao vodeći proveravači za TickIT. Njihova dokazana stručnost u delatnosti razvoja softvera garantuje vam da razumeju vaše poslovanje i pružaju vam najefikasniju moguću profesionalnu uslugu. Kada se završi provera, imaćete jasnu sliku snage vašeg poslovanja i oblasti u kojima će izmene dovesti do povećanog zadovoljenja korisnika i do poboljšanog konačnog rezultata.

Kada ste partner SGS-a za sertifikaciju prema Tick IT, imate koristi od iskustva uglednog svetskog lidera u proverama i sertifikaciji. Kontaktirajte nas se da biste saznali nešto više o procesu sertifikacije prema TickIT.