Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Standard ISO 20000 usmeren je na integraciju i primenu procesa menadžmenta koordinisanih usluga. Naš cilj je da obezbedimo tekuću kontrolu, veću efikasnost i mogućnosti za stalno poboljšavanje. To znači da radimo sa organizacijom da bismo uskladili osoblje i procedure za vaše odeljenje usluga, podršku uslugama, isporuku usluga i radni tim.

Standard ima za cilj ostvarivanje obezbeđivanja kvaliteta IT usluga i sastoji se od dva glavna dela.

  • ISO 20000-1 - formalna specifikacija koja definiše zahteve za organizaciju za isporuku upravljanih usluga kvaliteta prihvatljivog za korisnike, u odnosu na to biće ocenjena usaglašenost
  • ISO 20000-2 - Kodeks prakse koji opisuje najbolje prakse za procese upravljanja uslugama u okviru standarda ISO 20000-1. Kodeks prakse je posebno koristan za organizacije koje se pripremaju za proveru prema ISO 20000-1 ili planiraju poboljšavanja usluga

Sertifikacija prema ISO 20000 zaposlenima, zainteresovanim stranama i korisnicima pokazuje pouzdanost i kvalitet vaših IT usluga.

Nudimo razne vrste kurseva za obuku za sve nivoe mogućnosti i svesti, uključujući programe za obuku osnovnog nivoa i za vodeće proveravače.

SGS sertifikaciona provera prema ISO 20000 pomoći će vašoj organizaciji da razvije i poboljša performanse.