Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka je osmišljena tako da vas uvede u program Partnerstvo carine SAD i trgovine u borbi protiv terorizma (CTPAT), istoriju programa CTPAT i kako će od toga imati koristi položaj organizacije u međunarodnoj trgovinskoj areni.

Obuka CTPAT pruža se u tri dela:

  • Obuka u shvatanju CTPAT-a: o programu CTPAT; objašnjenje zahteva sertifikacije (referenca: SGS lista provere CTPAT) i pregled sistema na licu mesta
  • Sadržaj obuke u zahtevima za proveru prema CTPAT (dokumentacija i zahtevi u vezi sa opremom objekta): proceduralna bezbednost; lična bezbednost; zahtevi obuke u vezi sa obrazovanjem i svešću; kontrola dokumenata i zapisa i podučavanje u vezi sa opremom na licu mesta
  • Ocena analize stanja prema CTPAT: pregled dokumentacije i provera zapisa; intervju sa povezanim predstavnicima; najvažniji nalazi i rezime

Tokom svakog od ta tri dela biće vam obezbeđena tri relevantna dela obuke CTPAT i učićete o procesima bezbednosti organizacije, kako da identifikujete korektivne mere i utvrdite planove za poboljšavanje, usmerene na slabosti.

Takođe pokrivamo usaglašenost korisnika sa CTPAT-om i kada bude vreme za periodične provere njihovih komercijalnih procesa. To se proteže na usaglašenost sistema i procedura bezbednosti mogućih ili ugovornih isporučilaca treće strane, proizvođača, špeditera i pružalaca sličnih usluga. Sa tim znanjem možete da precizno ocenite zahteve za bezbednošću korisnika, zasnovano na proceni rizika celog lanca snabdevanja.

Obuka je upoznavanje za svakoga ko je uključen u razvoj, primenu i menadžment programa CTPAT.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Kontaktirajte SGS još danas da biste više saznali o koristima od obuke CTPAT.