Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ekvatorski principi čine dobrovoljni okvir priznatog upravljanja rizikom i skup smernica za procenu uticaja na životnu sredinu i društvo kod aktivnosti finansiranja projekta.

Usvajanjem ovih principa, finansijska industrija ima skup ekoloških i društvenih referentnih tački za upravljanje ovim rizicima kod finansiranja razvojnih projekata na globalnom nivou.

Svrha Ekvatorskih principa jeste ta da će svaka finansijska institucija usvojiti ekvatorske principe sistema upravljanja koje obuhvataju najmanji interni standard temeljne analize i odgovornu finansijsku procenu projekta. Cilj Ekvatorskih principa jeste taj da obezbedi da vaši pojekti mogu zadovoljiti određene društvene i ekološke zahteve.

Danas, više nego ikada, finansijske institucije i sponzori projekta su pod pritiskom zbog nedostatka transparentnosti i upravljanja rizikom u pogledu odgovornosti društva i zaštite životne sredine. Usvajanjem i revizijom Ekvatorskih principa prema vašim projektima, možete pokazati bankama, sponzorima, investitorima, vladinim agencijama i drugim zainteresovanim stranama da ste posvećeni društvenoj i ekološkoj odgovornosti. SGS obezbeđuje pouzdanu i sveobuhvatnu ekvatorsku procenu rizika za finansijske institucije koje finansiraju velike infrastrukturne i industrijske projekte širom sveta.

SGS je pouzdani lider na polju ekološke i društvene odgovornosti. Spajamo naše razumevanje projektnog finansiranja i globalnih propisa za zaštitu životne sredine i društvene odgovornosti sa vašom potpunom i sveobuhvatnom procenom. SGS-ova procena prema Ekvatorskim principima ispituje i proverava način na koji vaš rad sprovodi deset principa koji su obuhvaćeni dokumentom:

  • Pregled i kategorizacija projekata
  • Procena uticaja na društvo i životnu sredinu
  • Važeći društveni i ekološki standardi
  • Akcioni plan i sistem upravljanja
  • Konsultovanje i transparentnost
  • Žalbeni mehanizam
  • Nezavisna kontrola
  • Sporazumi
  • Nezavisno nadgledanje i izveštavanje
  • Izveštavanje

Ekvatorski principi postali su uvaženi industrijski standardi za upravljanje društvenim i ekološkim rizikom. Udružite se sa SGS-om u proceni prema ekvatorskim principima i pokazaćete vašu posvećenost ekološkoj i društvenoj odgovornosti projektnog finansiranja.