Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Procena/upravljanje rizikom - upravljajte rizikom na svakom stadijumu svog projekta.

Kako biste osigurali uspeh svog projekta uspešno upravljanje rizikom je presudno u svakoj fazi. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga procene i upravljanja rizikom koje mogu da vam pomognu u preduzimanju struktuiranog pristupa upravljanju rizikom na svakom stadijumu vašeg projekta.

Od početne konstrukcije, kroz tekuću primenu i održavanje vaše imovine, možemo vam pomoći da identifikujete, procenite i upravljate rizicima povezanim sa troškom, učinkom, bezbednošču i raspoređivanjem svog projekta.

Sa preko 50 godina iskustva u pružanju sveobuhvatnog ispitivanja, analize i procesa upravljanja rizikom, možemo pomoći u poboljšanju vaše produktivnosti. Naš centar za kompetentnost kod rizika utvrđuje da naša usluga prevazilazi standarde usaglašenosti zemlje u kojoj se vaš projekat izvodi ili gde se posluje vašom imovinom.

Da razmotrite kako naše usluge procene/upravljanja rizikom mogu da vam pomognu da utvrdite bezbednost i produktivnost svog projekta kontaktirajte nas danas.