Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Budite iznad konkurencije sa ISO 9001:2015 sertifikacijom, sa proverom prema međunarodno priznatim standardom za sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), od strane SGS.

Usvajanje i razvoj QMS sistema predstavlja stratešku odluku koja omogućava organizacijama da nekrekidno poboljšavaju opšti učinak i fokusiraju se da klijentima obezbede proizvode i usluge doslednog kvaliteta.

Šta je ISO 9001:2015 sistem menadžmenta kvalitetom?

Podržavajući ciljeve organizacije, ISO 9001 QMS dokumentuje procese, postupke i ogovornosti za postizanje smernica za kvalitet i ciljeva. Zasnovan na osam principa menadžmenta kvaliteta, ISO 9001:2015 standard definiše način poslovanja organizacije radi ispunjenja zahteva njenih klijenata i zaitneresovanih strana:

  • usredsređenost na korisnika,
  • liderstvo,
  • uključivanje ljudi,
  • procesni pristup,
  • organizacioni kontekst,
  • kontinuirano poboljšavanje,
  • donošenje odluka na osnovu činjenica,
  • razmišljanje zasnovano na proceni rizika.

Koje su prednosti ISO 9001:2015 sertifikacije?

ISO 9001 sertifikacija pomaže organizacijama da razviju i poboljšaju učinak, kao i da demonstriraju visok nivo kvaliteta usluga tokom procesa davanja ponuda radi sklapanja ugovora. Sertifikacija prati uspešan dovršetak provere prema ISO 9001 standardu i omogućava organizacijama da:

  • efikasnije posluju,
  • ispune sve obavezne i normativne zahteve,
  • pristupe novim tržištima,
  • identifikuju rizike i odgovore na njih.

Zašto izabrati SGS za sprovođenje provere sertifikacije za standard ISO 9001?

Poznati smo kao svetski lider u sertifikaciji, radeći sa klijentima u praktično svakom sektoru. SGS provera prema ISO 9001:2015 pomoći će vašoj organizaciji da razvije i poboljša performanse.

Osim toga, uz ISO 9001 provere nudimo i širok spektar dodatnih usluga:

  • kursevi ovuke za ISO 9001,
  • ISO 9001 ocenu stanja – za procenu spremnosti za sertifikaciju,
  • sertifikacija integrisanih sistema menadžmenta – rešenja prilagođenih provera prema vašim kriterijumima performansi kvaliteta,
  • rešenja za poboljšanje procesa.

Uz globalno prisustvo, SGS ima istoriju uspešnog ispunjenja velikih i složenih međunarodnih projekata. Naši ljudi govore lokalnim jezikom, razumeju kulturu lokalnog tržišta i globalno rade dosledno, pouzdano i efikasno.