Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Uverite se da vaš lanac snabdevanja i mreže isporuke ispunjavaju standarde vaših kupaca uz pomoć nezavisne SGS procene.

QualiCert sertifikacija za kvalitet usluga vam pomaže da unapredite standarde u isporuci usluga. QualiCert sertifikacija štiti ugled brenda, podstiče organizaciju na stalni napredak i vrši internu kontrolu troškova uz pomoć odobrenja najvažnijih zainteresovanih strana za vašu najbolju praksu.

SGS sertifikacija za kvalitet usluga QualiCert™ obuhvata sledeće elemente:

  • obuku o vezi između pružanja usluga i zahteva kupaca;
  • obuku o sakupljanju zahteva kupaca i određivanju kriterijuma za pružanje usluga;
  • razvoj kriterijuma od strane klijenata;
  • javnu overu ovih kriterijuma od strane nezavisne komisije koju čine ovlašćeni korisnici i pružaoci usluga i industrijski stručnjaci;
  • SGS procene usaglašenosti sa kriterijumima za pružanje usluga (preko provera sistema, tajanstvene kupovine, posmatranja, razgovora, pregleda dokumentacije itd);
  • izveštavanje (o neusaglašenosti, prilikama za napredak itd) i izdavanje QualiCert sertifikata.

QualiCert sertifikacija je najpriznatija zvanična oznaka u svetu za nezavisnu verifikaciju kvaliteta usluga. I vi možete da koristite QualiCert metodologiju za određivanje, primenu i praćenje najvažnijih kriterijuma isporuke u skladu sa vašim poslovnim strategijama. Naše provere potvrđuju nivoe performansi vaše organizacije i doprinose određivanju čvrstog okvira za menadžment kvalitetom orijentisan ka rezultatima.

SGS predstavnici rado odgovaraju na vaša pitanja, slušaju koje su vaše potrebe i pripremaju predloge na osnovu vaših zahteva.