Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova obuka o standardu ISO 9001:2015 – uvod u ISO standard sistema menadžmenta kvalitetom (QMS).

ISO 9001:2015 pozicionira standard kao integralni deo napora kolektiva ka širem cilju održivog razvoja organizacije. Promoviše i ISO 9001 kao alatku za poboljšanje opšteg učinka organizacije.

Pogodno je za svakoga ko radi sa standardima sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), a cilj ovog kursa je da obezbedi učesnicima lako razumljiv uvod u standard ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 pokriva sledeće oblasti:

  • Struktura i terminologija, uključujući inkorporaciju okvira SL Priloga;
  • Širi interni i eksterni kontekst sistema menadžmenta kvalitetom organizacije (tačke 4 i 6);
  • Detaljni zahtevi sistema menadžmenta kvalitetom (opširno tačke 5 i od 7 do 10).

Po završetku ovog kursa, polaznici će moći da:

  • objasne svrhu i namenu serije standarda za sisteme menadžmenta;
  • razumeju primenu principa menadžmenta kvalitetom;
  • objasne odnose između zahteva ISO 9001:2015.

Informacije o kursu

Nudimo sledeće opcije:

  • Licem u lice: jednodnevni kurs. Po završetku ovog kursa, polaznici će dobiti SGS sertifikat o prisustvu obuci.
  • e-učenje: jednosatni kurs  (pregled). Po završetku ovog kursa, polaznici će dobiti SGS sertifikat o uspešno završenom kursu.

Kontaktirajte SGS još danas za više informacija o obuci o standardu ISO 9001:2015.