Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuke za proveravača/vodećeg proveravača za sisteme upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015 od strane SGS-a – razvijte veštine za proveru sistema upravljanja kvalitetom.

Ovaj kurs obezbeđuje učesnicima znanje i veštine za obavljanje provera sistema upravljanja kvalitetom preko prve, druge i treće strane prema standardu ISO 9001 u skladu sa standardima ISO 19011 i ISO/IEC 17021, gde je to primenjivo.

Šta ćete naučiti?

Nakon završetka kursa za vodećeg proveravača ISO 9001:2015 bićete u stanju da razumete:

  • Svrhu i poslovne koristi sistema upravljanja kvalitetom, standarde sistema upravljanja kvalitetom, provere sistema upravljanja i sertifikaciju preko treće strane;
  • Ulogu i odgovornosti proveravača u planiranju, sprovođenju, izveštavanju i naknadnom praćenju provere sistema upravljanja kvalitetom da bi se uspostavila usklađenost (ili neukslađenost) sa standardom ISO 9001, a u skladu sa standardima ISO 19011 i ISO/IEC 17021, gde je to primenjivo

Prethodno znanje

Od polaznika kursa se očekuje poznavanje sledećeg:

  • Sistema upravljanja, uključujući suštinske elemente sistema upravljanja, odgovornosti najvišeg menadžmenta i ciklus „planiraj, uradi, proveri, deluj” (PDCA);
  • Osnovnih koncepta sistema upravljanja kvalitetom i sedam principa upravljanja kvalitetom standarda ISO 9000;
  • Zahteve standarda ISO 9001 i njegove uobičajeno korišćene termine i definicije o upravljanju kvalitetom.

Informacije o kursu

  • Mešoviti kurs: Tri dana kursa sa predavačem i četiri onlajn modula
  • U učionici: 5 dana

Ovaj kurs se može održati kao "Odobren od SGS-a" ili CQI/IRCA sertifikovan (broj sertifikacije kursa 17977-PR238) zavisi od lokacije.

Sertifikacija obuke

Polaznici koji pohađaju CQI/IRCA sertifikovan kurs će morati da polože ispit i prođu konstantno ocenjivanje i biće im izdat "Sertifikat o postignuću" koji zadovoljava formalnu obuku za pojedinca koji traži sertifikaciju kao CQI/IRCA proveravač/vodeći proveravač.

Pouzdana obuka o ISO 9001:2015 koju pruža vodeća kompanija za držanje obuka

Kao lider u pružanju profesionalnih obuka, oslanjamo se na godine iskustva na globalnom nivou. Naše kurseve drže stručnjaci koji će vas podržati na vašem profesionalnom putu usavršavanja.

Obratite nam se još danas da biste rezervisali mesto na kursu obuke za proveravača/vodećeg proveravača za sisteme upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015.