Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS obezbeđuje niz programa obuke iz oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti ne bi li osigurali informisanost vaših timova o novinama u tehnologiji i usklađenost vašeg posla.

Nazovite naše timove za obuku za više informacija.

Naša obuka iz oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti pruža vama i vašim timovima objektivan pregled najnovijih dostignuća u vezi sa tehničkim i zakonodavnim pitanjima koja se odnose na životnu sredinu.

Naši programi obuke obuhvataju:

  • Poslove vezane za bezbednost proizvoda - kao što je registracija, evaluacija, autorizacija i restrikcija hemijskih supstanci (REACH) i propisi o klasifikaciji, etiketiranju i pakovanju (CLP).
  • Nauka o zaštiti životne sredine i zakonodavstvo
  • Namenske teme koje se odnose na vazduh, zemljište, vodu, otpad, buku, vibracije, bezbednost i geotehniku
  • Rukovanje i transport opasne robe
  • Kursevi za ažuriranje i seminari za koordinatore zaštite životne sredine i stručnjake u oblasti bezbednosti

Obuka može da se izvodi u vidu radnih etapa u vašoj kompaniji ili u našim prostorijama. Neki seminari su u ponudi i online. Kursevi su praktični i iziskuju aktivan doprinos svih učesnika.

Postarajte se da vaši ljudi poseduju najnovija znanja u oblasti zaštite životne sredine i obuke u oblasti bezbednosti. Nazovite nas sada za informacije o najnovijim programima obuke.