Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Upravljanje spiskom podataka o bezbednosti od strane SGS je usaglašeno sa REACH i CLP propisima.

Bezbednosne liste su postale glavno sredstvo za prenošenje informacija o hemikalijama u lancu snabdevanja od uvođenja REACH odredbe br. 1907/2006/EC. Oni moraju da sadrže nove kriterijume za klasifikaciju opasnosti i elemente označavanja, koji su obavezni prema Uredbi 1272/2008/EC (CLP) o klasifikaciji, označavanju i pakovanju Evropske komisije.

I sadržaj i upravljanje bezbednosnim listama (SDS) moraju se u potpunosti uskladiti sa evropskim zakonodavstvom ukoliko proizvođači, uvoznici i izlagači žele da uspešno nastave komercijalizaciju svojih proizvoda u Evropi.

Zbog čega SGS?

U SGS-u naše službe za podatke u bezbednosnom listu prate sve promene podataka u njemu i mi smo spremni da vam pomognemo da uredite sve što je sporno za sprovođenje i poštovanje REACH i CLP propisa. Naši stručnjaci su tokom više od 15 godina izgradili jedinstvenu stručnost u SDS-u, a podrška su im posvećeni softverski sistemi i sveobuhvatne baze podataka. Oni su zauzvrat utemeljeni na najnovijim obaveštenjima na tržištu, dobijenim posredstvom radne grupe Evropske komisije, industrijskog saveza i nacionalnih vlasti.

Saznajte više o tome kako vam SGS može pomoći da ostvarite punu usaglašenost u pogledu bezbednosnih listova, klasifikacije i označavanja.