Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS usluge obrade dokumenata za REACH registraciju – pomažemo vam da se uspešno krećete kroz izazovan i složen proces registacije za REACH.

Sa SGS-om kao svojim REACH partnerom imate stručnjake koji će podržati svaki vaš korak na putu, kako laboratorijskim ispitivanjem tako i pripremom vaše dokumentacije za REACH registraciju.

Mi možemo da obradimo podnošenje svih dokumentacija Evropskoj agenciji za hemikalije (ECHA) u vaše ime. Naši stručnjaci će upravljati tehničkim, naučnim i administrativnim aspektima REACH sistema na industrijskom nivou.

SGS vam može pomoći u:

  • sakupljanju dostupnih podataka i podataka za analizu postojanja neusaglašenosti, idealnom za razgovore na Forumu za razmenu informacija o supstancama (SIEF);
  • proceni osobina materija (tj. fizičkim, toksikološkim, eko-toksikološkim ispitivanjima);
  • komunikaciji sa vašim lancem snabdevanja za formulisanje scenarija izloženosti (ES) i merama za upravljanje rizikom (RMM);
  • razradi registracione dokumentacije.

Saznajte više o tome kako vam REACH usluge od strane SGS-a mogu pomoći u vezi REACH registracije i SIEF.